Tidningar

AR Media International – I arbetsuppgifterna som tidningsformgivare för nedanstående titlar ingår också bildresearch, kontakt med annonsörer och tryckerier. Även kvalitetssäkring av allt material inklusive orderhantering av kundannonser.

SecurityUser.com – tabloidtidning för säkerhetsanvändare inom näringsliv och offentlig sektor. Distribueras i Sverige och Danmark. Respektive tidning är baserad på nyhetsportalen SecurityUser.com/se/dk

Förutom att jag har producerat tidningarna i över fem år, har jag tagit fram designen, valt teckensnitt, förtydligat respektive lands logotyp med en flagga på ändelsen .com. Gjorde även en uppfräschning av webdesignen. Här visas utgåvor från 2015:
* Oktober 2017 skedde en liten förändring av webdesignen samt att flaggorna togs bort.

SecurityUser.com Sverige
SecurityUser.com Danmark

Specialutgåva − Almedalen 2015


SecurityWorldHotel.com – tidningar som distribueras i Danmark och Norge, veckan innan säkerhetsmässan Sectech i Danmark (bilaga i Børsen) respektive Norge (bilaga i Teknisk Ukeblad). Innehållet baseras på den danska respektive norska marknaden på nyhetsportalen SecurityWorldHotel.com

Jag utformade även webbdesignen* för SecurityWorldHotel.com, i samarbete med IT-kollegor och inhyrd projektledare. I mitt dagliga ansvar ingick också uppdatering av informationen på specifika delar på portalen, i verktyget Composite, CMS.
* Juni 2017 bytte portalen namn till SecurityWorldMarket.com och fick ny logotyp med andra profilfärger.

SecurityWorldHotel.com Danmark
SecurityWorldHotel.com Norge

Säkerhet Plus − distribueras som bilaga i Dagens Industri och delas ut på säkerhetsmässorna Sectech och Skydd.