Spillkråkor i Rällaskogen

Spillkråkor – en vanlig syn i södra Rällaskogen

Video av Marianne Fors, 2021.
Filmad i kanten av planområdet Stora Rör 2:1 – genom badrumsfönstret i fastigheten Rälla Tall 6:49.
Redigerad av
Ingrid Bergman.
Ljud pålagt i efterhand.